ევროკავშირი საზღვრებს ხსნის: ვის და რა პირობით შეუშვებენ შენგენის ზონაში?