ონლაინი: 16

Mogesalmebit yvelas,am didebul da yvela drois adamianebis tamasshi - «Sqesta brdzolashi»
Tamasshi «Sqesta brdzola» tqven mogiwevt da unda ibrdzlot sapirispiro sqesisatvis, am daundobel brdzolashi ar sheidzleba datmoba, gaimarjvebs mxolod erti jgufi, romelic swrafad daamarcxebs mowinaagmdegs dajildovdeba 100 qulit.
Brdzola №36
Informacia
Gamarjvebulebi saboloo brdzolashi №35
Gamarjvebuli jgufebi «Bichebi»
Dasrulebuli dro 17-მაისი-2019 | 19:29:40
1) Bashala * 67 Qulebi
2) Stalkeri * WAP 25 Qulebi
3) Gio1900 3 Qula
4) Crew 2 Qula
5) ჯჯჯჯჯ 1 Qula
Dasrulebuli brdzola «Sqesta brdzola»
Brdzola №35
Dasrulda 17-მაისი-2019 | 19:29:40
Brdzola №34
Dasrulda 29-აპრილი-2019 | 18:07:04
Brdzola №33
Dasrulda 21-აპრილი-2019 | 18:25:30
Brdzola №32
Dasrulda 18-აპრილი-2019 | 23:33:35
Brdzola №31
Dasrulda 16-აპრილი-2019 | 09:34:09
Brdzola №30
Dasrulda 15-აპრილი-2019 | 11:14:50
Brdzola №29
Dasrulda 14-აპრილი-2019 | 13:54:06
Brdzola №28
Dasrulda 11-აპრილი-2019 | 06:46:15
Brdzola №27
Dasrulda 10-აპრილი-2019 | 10:42:04
Brdzola №26
Dasrulda 9-აპრილი-2019 | 15:16:33
Brdzola №25
Dasrulda 8-აპრილი-2019 | 18:48:16
Brdzola №24
Dasrulda 7-აპრილი-2019 | 22:11:54
Brdzola №23
Dasrulda 7-აპრილი-2019 | 07:38:23
Brdzola №22
Dasrulda 5-აპრილი-2019 | 21:53:15
Brdzola №21
Dasrulda 5-აპრილი-2019 | 00:29:48
Social Network ™ 2o15-2o17